Vika Gazinskaya
crochet detail top

$1,455 $2,909
Color
white
Size 36 38
Details
Yellow silk crochet detail top from Vika Gazinskaya.